Uw frisse blik op het Oude Dorp

Waardevolle inbreng

De inzending van de vragenroute voor een Frisse blik op het Oude Dorp is gesloten. Maar liefst 276 mensen hebben hun mening gegeven over verschillende onderwerpen over het Oude Dorp. Daar zijn wij heel tevreden over. Het is zeer waardevolle inbreng voor de herijking van de visie op het Oude Dorp.

Wij willen iedereen bedanken voor deelname aan deze campagne. En meteen uitnodigen voor de vervolgstap.

Werkateliers

De antwoorden die zijn gegeven tijdens deze campagne komen aan de orde tijdens vier thematische werkateliers eind september en in oktober. Wilt u verder meepraten over de toekomst van het Oude Dorp en dieper op bepaalde thema’s ingaan? Meld u dan aan voor een (of meerdere) werkateliers via het aanmeldformulier.

Data en aanmelden

Kijk tijdens deze zomerse wandeling met andere ogen naar het Oude Dorp. Sta stil bij diverse plekken en geef uw mening. We willen graag weten wat u belangrijk vindt voor de toekomst van het Oude Dorp.

Uw antwoorden en suggesties zijn voor ons belangrijk om een compleet beeld te krijgen wat Houten belangrijk vindt voor het Oude Dorp. U als inwoner, bezoeker of ondernemer van het Oude Dorp weet immers het meeste. Na de zomer bekijken we alle inzendingen en brengen we alle meningen, ideeën en voorstellen in kaart. Deze gaan we gebruiken bij de herijking van de visie op het Oude Dorp. Uw mening telt echt mee.

Wandel dus mee, kijk met een frisse blik naar het Oude Dorp en geef uw mening!
Dit kan de hele zomer tot 1 september.

Hoe werkt het?

Met smartphone wandelen

De routekaart vindt u hier en kunt u op uw smartphone volgen. De route begint en eindigt bij de muziektent op het Plein. Op de route zijn 9 plekken aangegeven. Op deze plekken vindt u een sticker met het cijfer en de naam van de locatie. Houd uw telefoon tegen de sticker en de vraag verschijnt op uw scherm. Lukt dit niet? Download dan gratis een QR-codelezer en richt de camera van uw telefoon op de QR-code om de vraag te kunnen lezen en beantwoorden. Moderne smartphones hebben de QR-codelezer standaard ingebouw, dit kunt u zien door de camera (aan) op de QR-code te richten. Uiteraard kun u ook ervoor kiezen om vanuit de route naar de vragen te gaan.

Met printversie wandelen

De printversie van de wandelroute met vragen vindt u hier. Met het formulier in de hand kunt u de route starten bij de muziektent op het Plein. U beantwoordt schriftelijk de vragen en volgt de route zoals deze op het formulier staat aangegeven. Op de negen plekken kunt u de bijbehorende vragen beantwoorden. Als u klaar bent met de route en het beantwoorden van de vragen, kunt u het formulier inleveren bij het gemeentehuis, Onderdoor 25 in Houten of uploaden via dit formulier.

Niet wandelen, wel meedenken

Voor wie echt geen tijd heeft om te wandelen, op vakantie is of de route om andere redenen niet kan lopen: de vragen kunnen ook thuis, vanuit de kampeerstoel of hangmat beantwoord worden. Ga dan meteen naar locaties.